Văn Phòng ACV- Cam Ranh

Địa điểm : Cam Ranh , Khánh Hòa
Phạm vi công việc : Thi Công
Năm : 2020